Λίγα λόγια.

 

Η έννοια του ελατηρίου στο έμβολο με την σημερινή μορφή, εφευρέθηκε από τον John Ramsbottom το 1854.
http://en.wikipedia.org/wiki/Piston_ring#History


Η χρήση των ελατηρίων στο έμβόλο μείωσε δραστικά την αντίσταση της τριβής και την διαρροή της συμπίεσης με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση και την μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κινητήρα.

Οι περισσότεροι κινητήρες φέρουν έμβολα με εγκατεστημένα τρία ελατήρια με σκοπό την αποτελεσματικότερη λίπανση και τον έλεγχο της συμπίεσης.
Τα δύο πρώτα ελατήρια, ελέγχουν την συμπίεση που ασκείται κατά την καύση ενώ το τρίτο ελατήριο, λιπαίνει τον κύλινδρο για να ελαχιστοποιείται η τριβή.


Οι τύποι και τα κράματα των ελατηρίων διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία και αυτό οφείλεται στην σχεδίαση του κινητήρα για την καλύτερη αποδοτικότητα του.

Περισσότερα: Piston Ring Museum http://www.riken.co.jp/e/piston/index.html

 

Η εταιρεία μας εισάγει Ελατήρια εμβόλων από τους γνωστότερους και ποιο έγκυρους Οίκους κατασκευής ελατηρίων. Ελατήρια πιστοποιημένα από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες τους κόσμου. Ελεγμένα και Εγγυημένα για την ποιότητα, αρτιότητα κατασκευής και λειτουργίας.