Λίγα λόγια.

 

Κουζινέτα, Επεξεργασμένα μέταλλα που εγκαθίστανται στους διωστήρες (μπιέλες), στον στροφαλοφόρο άξονα και στον εκκεντροφόρο άξονα, με σκοπό την ομαλότερη λειτουργία του κινητήρα, την απαγωγή της υψηλής θερμότητας, την ελαχιστοποίηση της τριβής και την ευκολότερη συντήρηση του κινητήρα λόγω της εφαρμοσμένης περιοριστικής κίνησης και των φορτίων που ασκούνται επί αυτών.

Κουζινέτα στροφάλου.

Τοποθετούνται στα έδρανα του στροφάλου με σκοπό την σταθερότητα του στροφαλοφόρου άξονα κατά την περιστροφή του, την αποφυγή κραδασμών, την αποφυγή παραμόρφωσης λόγω της μηχανικής πίεσης, την μείωση της τριβής και της θερμότητας που ασκείται στον στρόφαλο.

Κουζινέτα μπιελών.

Τοποθετούνται στα καβαλέτα του διωστήρα που ενώνεται με τον στροφαλοφόρο άξονα με σκοπό την σταθερότητα της κίνησης του διωστήρα που φέρει το έμβολο, την αποφυγή κραδασμών μεταξύ του διωστήρα και του στροφαλοφόρου άξονα κατά την λειτουργία της περιστροφής και την ψύξη λόγω της υψηλής θερμοκρασίας.

Τα κουζινέτα κατασκευάζονται κατα βάση από σίδηρο και επιστρώνονται με πολλές και διάφορες επιμεταλώσεις (aluminium, bimetal, trimetalic, sputter) με σκοπό να επιτύχουν την μέγιστη διάρκεια ζωής του κινητήρα κατά την λειτουργία τους σε ένα τόσο σκληρό περιβάλλον θερμικών και μηχανικών καταπονήσεων.

Η εταιρεία μας εισάγει κουζινέτα από τους γνωστότερους και ποιο έγκυρους Οίκους κατασκευής. Κουζινέτα πιστοποιημένα από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες τους κόσμου. Ελεγμένα και Εγγυημένα για την ποιότητα, αρτιότητα κατασκευής και λειτουργίας.